SHOPLEIDEN.png

 

 

In 2016 is vanuit SHOP de Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie Leiden e.o.(SHOP Leiden e.o.) opgericht.

Met de oprichting van deze stichting is beoogd de dienstverlening zoals SHOP deze in de regio Haaglanden biedt, ook in de regio Leiden aan te bieden.

Een aparte stichting is opgericht om mogelijk te maken dat voor de regio's Haaglanden en Leiden afzonderlijk afspraken gemaakt kunnen worden met partijen, waaronder de preferente zorgverzekeraars, in de betreffende regio's.

Dezelfde mensen die voor SHOP werkzaam zijn, zijn ook werkzaam voor SHOP Leiden. In de Raad van Toezicht van SHOP Leiden nemen dezelfde huisartsen zitting die ook in hebben in de Raad van Toezicht SHOP. Voor de Raad van Bestuur van SHOP Leiden e.o. geldt eveneens dat deze gelijk is aan de Raad van Toezicht van SHOP.