Algemeen

De inzet van POH GGZ in de huisartspraktijk is een kernactiviteit van SHOP. Daar besteedt SHOP aandacht aan door:

  • werving en selectie van geschikte POH GGZ, en een goede match tussen de POH GGZ en de huisartspraktijk.
  • Ondersteuning van de POH GGZ  met een inwerk- en aansturingsprogramma en door het in Company bieden van deskundigheidsbevordering in de vorm van intervisie en scholing.
  • aansturing van de POH GGZ van SHOP op basis van het Kwaliteitskader POH GGZ van SHOP.
  • Ondersteuning met behulp van  een screeningsinstrument-GGZ, preventietrainingen, e-mental healthprogramma’s en consultatie.
  • een coördinator POH GGZ in dienst van SHOP die de verbinding vormt tussen het management van SHOP en de POH GGZ op de werkvloer.

Momenteel zijn ± 30 POH GGZ bij SHOP werkzaam.