Deskundigheidsbevordering

Onder deskundigheidsbevordering verstaat Hadoks Praktijkondersteuning B.V. het geheel van activiteiten gericht op het in stand houden en vergroten van de bekwaamheid van POH GGZ nadat de opleiding is beëindigd. Dankzij deze initiatieven wordt het proces van algemene vorming voor de betrokkenen niet afgesloten, maar voortgezet gedurende de verdere loopbaan.

De deskundigheidsbevordering van Hadoks Praktijkondersteuning B.V. omvat een tweetal onderdelen:

-           Intervisiebijeenkomsten, en

-           SHOP middagen.

Het curriculum wordt opgesteld op basis van de scholingswensen van POH GGZ zelf en omvat op jaarbasis 28 scholingsuren.

Alle scholingen voor POH GGZ zijn geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister van de Landelijke Vereniging voor POH GGZ. Na deelname aan een scholingsactiviteit worden accreditatiepunten bijgeschreven in een online systeem (PE-online).

Indien u geïnteresseerd bent in (een gedeelte) van het scholingsprogramma kunt u contact opnemen met:

Sarah van den Bos

Coördinator POH 

070 302 98 22

svandenbos@kringhaaglanden.nl