Privacyverklaring Hadoks Praktijkondersteuning B.V. 
versie 1.0, mei 2018

Hadoks Praktijkondersteuning B.V.(voorheen SHOP) ondersteunt sinds 2011 huisartsen in de regio Haaglanden bij het bieden van GGZ zorg in de huisartsenpraktijk. Deze zorg wordt geboden door de praktijkondersteuner die in dienst is bij Hadoks Praktijkondersteuning B.V. als onderdeel van de behandelingsovereenkomst die u met uw huisarts heeft. Deze zorg wordt gedeclareerd door Hadoks Praktijkondersteuning B.V. bij de zorgverzekeraar en daarvoor verwerkt Hadoks Praktijkondersteuning B.V. uw persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij op zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens. Patiënten moeten er immers vanuit kunnen gaan dat privacy en beveiliging van hun persoonsgegevens goed geregeld is.

Verwerken van uw persoonsgegevens
Om de huisartsenpraktijk te ondersteunen bij het leveren van deze zorg te kunnen bieden, verwerkt de Hadoks Praktijkondersteuning B.V. de persoonsgegevens van zowel patiënten als huisartsen.Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • AGB-code

Daarnaast worden er ook gevoelige gegevens van patiënten verwerkt. Hierbij kunt u denken aan de volgende bijzondere gegevens: 

 • Gegevens over duur en frequentie van consulten
 • Burgerservicenummer (BSN) 

Doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt

Hadoks Praktijkondersteuning B.V. verwerkt persoonsgegevens van huisartsen voor de ondersteuning op het gebied van GGZ zorg.
Daarnaast verwerkt Hadoks Praktijkondersteuning B.V. de persoonsgegevens van patiënten voor declaratiedoeleinden. Hadoks Praktijkondersteuning B.V. heeft geen inzage in het medisch dossier van patiënten.

Hoe lang SHOP uw gegevens bewaart
Hadoks Praktijkondersteuning B.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hadoks Praktijkondersteuning B.V. houdt zich aan de bewaartermijnen zoals deze zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Cookies op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
De website van Hadoks Praktijkondersteuning B.V.  maakt gebruik van technische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpt om de website goed te laten werken.

Uw rechten
Indien Hadoks Praktijkondersteuning B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u een aantal rechten t.a.v. uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door Hadoks Praktijkondersteuning B.V. 
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Recht op dataportabiliteit; om uw persoonsgegevens te kunnen overdragen naar een andere organisatie.

Om aanspraak te maken op uw rechten kunt u een verzoek indienen via shop@kringhaaglanden.nl of contact opnemen met, mevrouw E. Schaafsma via onderstaande contactgegevens

Binnen vier weken krijgt u antwoord op uw verzoek.
Mocht u het niet eens zijn met de omgang van Hadoks Praktijkondersteuning B.V. met uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Hadoks Praktijkondersteuning B.V.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mevrouw mr. E. Schaafsma, via ons centrale nummer (070) 302 98 22 of door een mail te sturen naar shop@kringhaaglanden.nl.