Organisatiestructuur

SHOP is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk waarbij het belang van de huisarts voorop staat. SHOP kent een Raad van Toezicht en een Adviesraad waarin louter huisartsen zitting hebben. Het kwaliteitsbeleid is in handen van een kaderhuisarts GGZ. SHOP werkt samen met alle relevante GGZ-partijen in de regio Haaglanden. 

Raad van Toezicht:

Mevr. J.M.H. de Vroomen, huisarts
Voorzitter RvT SHOP  

Dhr. R.L.H.M. Dijkgraaf, huisarts
Vice voorzitter RvT SHOP   

Dhr. D. Kakkenberg, huisarts
Lid RvT SHOP                   

Raad van Bestuur:
Mw. H.L. Dekkers-Sinke
Directeur SHOP