Organisatiestructuur

SHOP is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk waarbij het belang van de huisarts voorop staat. SHOP kent een Raad van Toezicht en een Adviesraad waarin louter huisartsen zitting hebben. Het kwaliteitsbeleid is in handen van een kaderhuisarts GGZ. SHOP werkt samen met alle relevante GGZ-partijen in de regio Haaglanden. De Raad van Bestuur tenslotte wordt gevormd door de directeur van de Huisartsen Kring Haaglanden

Raad van Toezicht:

Dhr. R.L.H.M. Dijkgraaf, huisarts
Lid RvT SHOP

Mevr. J.M.H. de Vroomen, huisarts
lid RvT SHOP     

Dhr. P. van Leeuwen, huisarts
lid RvT SHOP                   

Raad van Bestuur:
Mw. H.L. Dekkers-Sinke
Directeur SHOP