Adviesraad SHOP

De SHOP Adviesraad heeft ten doel de inbreng van de aangesloten huisartsen in het door de SHOP te voeren beleid te bevorderen en te fungeren als klankbord waar het inhoudelijke zaken betreft of organisatorische zaken die gevolgen hebben voor de zorgverlening. In de SHOP Adviesraad is een zevental praktijkhoudende en bij SHOP aangesloten huisartsen verenigd.

De SHOP Adviesraad valt organisatorisch onder de Raad van Bestuur en functioneert als adviesorgaan ten aanzien van:

  • het kwaliteitsbeleid van de SHOP,
  • de ontwikkeling van de POH GGZ functie binnen de huisartspraktijk,
  • de innovatierichting van de SHOP met name waar het gaat om de inzet van e-health, screeningsinstrumenten en consultatie door een psychiater of GZ-psycholoog in de huisartspraktijk, en
  • de inzet van na- en bijscholing vanuit de SHOP.