Het aanbod van SHOP

SHOP kent een modulair aanbod. U kunt zelf kiezen op welke wijze u door SHOP ondersteund wenst te worden. SHOP treedt op als contractant voor inzet van POH GGZ in uw praktijk en verzorgt alles met betrekking tot de inzet van de POH GGZ. 

Heeft u zelf al een POH GGZ in dienst en bent u op zoek naar een aanbod aan deskundigheidsbevordering? SHOP biedt een uitgebreid aanbod aan scholing en intervisie, speciaal voor de POH GGZ. Meer over de mogelijkheden vindt u hier.