SHOP nieuwsbrief februari 2017

1. GGZ-nascholing: Omgaan met moeilijke mensen

Datum             Dinsdag 14 maart 2017

Doelgroep        Huisartsen

Organisatie      WDH in samenwerking met SHOP

Locatie             HKH, President Kennedylaan 15- 1e etage te Den Haag

Duur                17:30-19:30 uur

Prijs                  Geen indien huisartsen bij SHOP zijn aangesloten, anders €80,00.

Inhoud                       

Deze scholing biedt handvatten voor het beter leren omgaan met patiënten met heftige emoties, en vooral met patiënten die deze emoties moeilijk kunnen reguleren. Consulent Hans de Jong, werkzaam bij Scelta en mede-auteur van het boek “Omgaan met borderline”, is gespecialiseerd in borderlineproblematiek. Middels een interactieve scholing zal hij u basale, maar effectieve technieken leren om beter te kunnen communiceren met patiënten met onder andere borderlineproblematiek.

 

2Veilig Incidenten Melden (VIM) POH-GGZ

SHOP heeft een procedure beschreven van hoe en waar POH’s-GGZ van SHOP

(bijna-)incidenten veilig kunnen melden.

Melding van (bijna-)incidenten in de huisartsenpraktijk is nuttig, omdat vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten kan voorkomen dat later grotere incidenten of zelfs calamiteiten ontstaan. Dit komt de patiëntveiligheid en daarmee het werkplezier ten goede.

‘Veilig’ wil zeggen dat de POH-GGZ met een veilig gevoel kan melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maatregelen. Door de incidenten niet persoonsgebonden, maar systeemgebonden te benaderen kunnen medewerkers veilig leren. Dit moet leiden tot een cultuur waarin het melden en bespreken van incidenten vanzelfsprekend wordt. Een goede VIM-procedure kan helpen om vervelende of zelfs traumatische incidenten en calamiteiten te verwerken. Dit voorkomt dat de melder in de toekomst onnodig last heeft van onzekerheid en angst dat een vervelende ervaring, fout of complicatie opnieuw zal optreden.

De POH-GGZ zal de huisarts voor wie hij of zij werkt altijd informeren voordat een dergelijke melding wordt gedaan.

 

3Assertiviteitstraining SHOP start 8 maart

In deze training leren patiënten zich meer assertief te gedragen. Zij krijgen meer inzicht in hun eigen gedrag. Het gevoel van eigenwaarde wordt vergroot en zij leren dat het mogelijk is om invloed uit te oefenen op hun  problemen en/of hun manier van denken.

Wanneer:                                             woensdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur

Aantal bijeenkomsten:                         8

Locatie:                                                Centrum Escampade, Den Haag

Inschrijven:                                           Dit kan via uw POH-GGZ

Let op: deze training kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Sarah van den Bos, coördinator POH-GGZ svandenbos@kringhaaglanden.nl of 06- 82 62 81 73