SHOP – Nieuwsbrief september 2017

 

 

  1. GGZ-nascholing voor huisartsen: Psychofarmaca basis

Datum             : dinsdag 16 oktober 2017

Doelgroep        : huisartsen praktiserend in regio Haaglanden

Organisatie      : WDH in samenwerking met SHOP

Locatie             : HKH, President Kennedylaan 15-1e etage te Den Haag

Duur                : 17:30-19:30 uur

Accreditatie      : 2 uur

Prijs                  : Geen indien huisartsen bij SHOP zijn aangesloten, anders €80,-

Inhoud             : De scholing heeft als doel uw kennis van psychofarmaca (werking,

  bijwerkingen, indicatiestelling, duur behandeling, verwijzing, consultatie) in de

  huisartsenpraktijk te vergroten. Bij wie moet u starten met een   

  antidepressivum? En bij wie beter niet? Welk antidepressivum schrijft u voor wie

  voor? Hoe maakt u onderscheid tussen bijwerkingen en overstimulatie? Verder

  nog hoe te switchen, wanneer en hoe af te bouwen.

Docent             : Liesbeth van Londen, psychiater uit Leiden

 

 

 

  1. Nascholingsmiddag POH-GGZ 28 augustus jl.: Autisme Spectrum Stoornissen

'Schat, het is komende maanden erg druk op het werk, ik denk niet dat ik bij de bevalling kan zijn'

Hulpverlener: 'Waar voel je dat dan in je lijf? ” , Cliënt; 'In mijn hypofyse!'.

 

Met deze uitspraken nam Annelies Spek ons mee in een boeiende scholing over de autisme spectrum stoornis bij volwassen. Als hoofd van het autisme expertise centrum heeft zij vele ervaringen opgedaan in het contact met mensen die zich bevinden in het autistisch spectrum.

 

De uitspraken doen de meesten van ons lachen, en ondertussen voelen we ook iets pijnlijks en is het bevreemdend.

Het laat zien dat als we in het contact met de ander elkaar letterlijk gaan nemen, dat we elkaar niet begrijpen. Niet begrepen worden en daardoor geen wederkerigheid in het contact ervaren, zorgt voor veel verdriet en frustratie. Dit is een van de redenen waarom er vaak ook sprake is van depressiviteit en eenzaamheid bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. 

 

Het is belangrijk dat we als hulpverlener ons bewust zijn ons gedrag in een consult. Wij kunnen letten op hoe concreet we zijn in ons taalgebruik. Daardoor zijn we veilig en duidelijk voor de ander. Soms is het analytisch of wiskundig maken van meer abstracte thematiek ook zinvol (bijvoorbeeld percentages geven van de voor- en nadelen van bepaald gedrag, en niet zozeer kijken naar de gevoelswaarde ervan).

Daarnaast is het vaststellen of iemand in het spectrum problemen heeft erg belangrijk, omdat dit vaak over het hoofd wordt gezien. Een van de vragen die je kan stellen als je denkt aan autisme is bijvoorbeeld: Heb jij je sociaal gezien anders gevoeld in je leven? Vrouwen zullen deze vraag bijna altijd bevestigend beantwoorden, omdat zij eerder opmerken dat ze niet meekomen met interesses van leeftijdsgenoten.

 

Wat bij mij nog na bleef sudderen na de scholing was dat de mens binnen het autistisch spectrum eigenlijk vraagt; 'Geef mij een handleiding voor het leven'. Daar kan hij of zij soms zelfs dwingend in overkomen. En als er (rigide) rituelen zijn, dan is het zaak te beseffen dat die juist zingeving bieden.

Als wij beseffen dat ze voortkomen uit de behoefte naar veiligheid die we allemaal verlangen, dan is er meer wederzijds begrip. En hoeven we de ander niet ons eigen handleiding op te leggen, maar mag de patiënt leren wat zijn eigen behoeften zijn.

 

Dit is een klein inkijkje in enkele onderwerpen die zijn besproken. Ik denk dat iedere POH GGZ meer inzicht en handvaten heeft gekregen om autisme te herkennen.

 

- Ivet Sevincsoy, POH-GGZ bij huisarts Amons, huisarts de Korte en huisartsen Zuiderpark.

 

 

  1. Vacature POH-GGZ voor SHOP

Met het oog op verdere uitbreiding heeft SHOP een vacature voor POH-GGZ voor de regio Haaglanden. Zie voor meer informatie: http://www.poh-ggz.nl/vacatures