Nieuwsbrief SHOP oktober 2018 

  1. Raad van Toezicht SHOP stemt in met fusieplannen Hadoks

In de afgelopen periode hebben Smash, ELZHA, SHOP en HKH onder de werktitel 'Hadoks' de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Deze vier organisaties in de regio Haaglanden zijn actief op het gebied van het (doen) verlenen van huisartsenzorg en het ondersteunen van huisartsen(praktijken). De verkenning heeft er toe geleid dat al de (vier) betrokken organisaties wensen te fuseren tot één gemeenschappelijke ondersteuningsorganisatie van en voor huisartsen in de regio Haaglanden.

Op 4 oktober 2018 heeft Raad van Toezicht van SHOP zijn goedkeuring gegeven aan de voorliggende fusieplannen Hadoks. 1 januari 2019 is de verwachte oprichtingsdatum van de nieuwe organisatie, die ook Hadoks zal heten. De SHOP zal dan als werk BV ‘Praktijkondersteuning’, onder de Hadoks Holding, in het Hadoks concern worden ondergebracht. In het Hadoks concern worden tevens ondergebracht: Smash (als werk BV ‘Acute Zorg’), ELZHA (als werk BV ‘Chronische Zorg’) en een deel van de activiteiten van HKH. De HKH, als regionale vereniging die onderdeel is van de structuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging en als zodanig de belangen van de huisartsen in de regio Haaglanden behartigt, blijft bestaan.

De Raad van Toezicht SHOP is er van overtuigd dat Smash, ELZHA, HKH en SHOP met Hadoks, meer dan vanuit de huidige aparte entiteiten mogelijk is, vorm en inhoud kunnen geven aan een toekomstbestendige huisartsvoorziening in de regio Haaglanden en daarmee randvoorwaarden creëren voor een optimale patiëntenzorg.

Om de fusie daadwerkelijk per 1 januari 2019 te kunnen realiseren dienen nog i.r.t. SHOP de volgende voorwaarden te worden vervuld:

1. verkrijgen van voorafgaande goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit voor het tot stand brengen van de Fusie (Zorgspecifieke concentratietoets);

2. verkrijgen van machtiging van de Rechtbank Den Haag voor de omzetting van Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie in een B.V.. 

 

  1. SHOP scholing Burn Out 1 oktober 2018.

Burn out? Overspannen? Wat is het? Wie krijgt het? Hoe ontstaat het? Wat is de juiste behandelaanpak?

 

Op maandagmiddag 1 oktober 2018 gaven Lonneke Mechelse en Nicky Bosman onderwijs over Burn Out. Lonneke Mechelse is als GZ Psycholoog werkzaam in de GBGGZ en de SGGZ en werkt veel met mensen met een burn out. Nicky Bosman is sportpsycholoog en heeft zelf met een burn out te maken gehad. 

Wil je verder lezen wat Mijntje Keijzer, POH-GGZ van SHOP Leiden e.o., heeft geschreven over deze scholingsmiddag, klik dan hier

 

  1. Nascholing: Op de Sofa van de huisarts en de POH-GGZ

Mark Two Academy begon vijf jaar geleden met een nieuw nascholingsconcept ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ over eerstelijns psychologische zorg. Om dit jubileum te vieren, organiseren zij op vrijdag 14 december 2018 een ‘The Best Off’ editie. Voor deze bijzondere gelegenheid hebben zij de onderwerpen die het meest werden gekozen en de sprekers die het hoogste werden geëvalueerd opnieuw op het programma staan. De inhoud is natuurlijk geactualiseerd op basis van de nieuwste standaarden, richtlijnen en inzichten. Een paar van de onderwerpen: burn-out, rouw & verlies, angststoornissen, depressieve jongeren, eenzaamheid onder ouderen en SOLK’. Dit is een leuke scholing voor zowel huisarts als POH-GGZ en zeker van grote meerwaarde voor de samenwerking onderling om samen te bezoeken! Klik hier voor het volledige programma. 

  

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Sarah van den Bos, Teamleider Praktijkondersteuning Huisartsen. svandenbos@kringhaaglanden.nl of 06- 82 62 81 73.