Nieuwsbrief SHOP november 2017  

 1. GGZ Peiling LHV

Voor de vijfde keer peilde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder huisartsen hoe zij de beschikbaarheid van en de samenwerking met de GGZ ervaren. 

Er heeft weer een groot aantal huisartsen (1303) deelgenomen aan de peiling. Het beeld dat uit de peiling naar voren komt is dat de doorstroom van patiënten met psychische problematiek van de huisartsenzorg naar de GGZ stokt door te lange wachttijden in de GGZ. De rol van de huisarts als poortwachter staat ernstig onder druk. Daarnaast vormt de groep patiënten met een chronische psychische aandoening een belangrijk aandachtspunt.

Resultaten in het kort: 86% van de respondenten noemt de wachttijden in de gespecialiseerde GGZ als een probleem, dat is 24% meer dan vorig jaar. Ook de wachttijden in de basis GGZ zijn een groter probleem geworden; 49% van de respondenten zegt hier tegenaan te lopen (vorig jaar 27%). Net als vorig jaar geeft 81% van de respondenten aan dat er meer patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ worden overgenomen. Als een huisarts een patiënt overneemt uit de gespecialiseerde GGZ, is het grootste probleem dat de patiënt niet zonder wachttijd kan worden terugverwezen naar de GGZ-behandelaar wanneer verergering van klachten optreedt. Overleg tussen GGZ-behandelaar en huisarts voordat de patiënt wordt overgedragen vanuit de GGZ en een goede bereikbaarheid en informatieoverdracht wordt door meer dan de helft van de respondenten gemist. 60% van de huisartsen geeft aan dat er een gebrek is aan (ambulante) gespecialiseerde GGZ. Lees verder.

Ook in onze regio zijn de wachttijden voor behandeling in de GGZ aanzienlijk.  De wachttijden voor de Parnassia Groep worden hier inzichtelijk gemaakt. De actuele wachttijden van Rivierduinen vindt u hier.

  

 1. POH-GGZ scholingen SHOP 2018

De onderwerpen en data voor de SHOP scholingen voor POH-GGZ van 2018 zijn bekend. De onderwerpen zijn bepaald aan de hand van een peiling onder alle POH-GGZ die aan SHOP zijn verbonden. Wanneer welk onderwerp aan bod zal komen moet nog worden bepaald in overleg met de docenten.

Onderwerpen SHOP scholing 2018:

 • SOLK
 • Privacywetgeving en ethiek
 • Rouw
 • Verslaving

Data SHOP scholing 2018:

 • Maandag 12 februari 2018
 • Donderdag 17 mei 2018
 • Maandag 10 september 2018
 • Donderdag 22 november 2018

 

 1. Kwartaalbericht SHOP stopt

Mede naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek onder onze huisartsen heeft SHOP besloten het kwartaalbericht per post niet langer te verzenden. De altijd meegezonden spiegelinformatie zal vanaf heden per mail verstuurd worden aan de huisarts die bij SHOP bekend is als contactpersoon voor de POH-GGZ zorg in de praktijk.

 

 1. Wijziging werkdagen Sarah van den Bos, coördinator POH-GGZ

Met ingang van december 2017 zullen de werkdagen van Sarah van den Bos wijzigen naar maandag, dinsdag en donderdag.