Nieuwsbrief SHOP november 2016

 

1. PsyHAG organiseert nationaal Symposium GGZ: ‘Huisarts en POH-GGZ: Samen sterker!’

Op donderdag 2 februari organiseert PsyHAG (Huisartsen Advies Groep Geestelijke Gezondheidszorg) een symposium voor huisartsen en POH’s-GGZ. Uit eerdere scholingen die door POH-GGZ en huisartsen samen zijn gedaan is een verbetering van de samenwerking tussen beiden voortgekomen. SHOP ziet dit congres dan ook als een mooie kans voor huisarts en POH-GGZ!

 “De stormachtige veranderingen in de GGZ hebben de afgelopen drie jaar veel stof doen opwaaien. De wachttijden in de GGZ lopen op, de POH-GGZ is niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk en de roep om meer samenwerking klinkt van alle kanten. Neemt u de tijd voor de ontwikkeling van uw ggz-kennis en vaardigheden? Schrijf u nu in voor het Nationaal Symposium op 2 februari 2017 in Nieuwegein”

 

2. SHOP wint gratis workshop van de VGCT over behandeling van gegeneraliseerde angststoornis!

Op donderdag 10 oktober is SHOP aanwezig geweest bij het jubileumsymposium van de VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) die dit jaar 50 jaar bestaat. SHOP nam tijdens deze feestelijke bijeenkomst een prijs in ontvangst! SHOP heeft de jury ervan weten te overtuigen dat haar POH’s een gratis workshop hebben verdiend. Op woensdag 25 januari zullen de POH’s van SHOP een workshop krijgen van Colin van der Heijden (bijzonder hoogleraar klinische psychologie) over metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angststoornis, ofwel de ‘piekerstoornis’. In deze workshop staat de metacognitieve therapie van deze stoornis centraal. De behandeling richt zich niet zozeer op de inhoud van het piekeren maar op de opvattingen van de patiënt over het piekeren die de klachten in stand houden.

 

3. Extra scholing voor POH’s-GGZ van SHOP op 7 december 2016: Suïcide preventie! 

Gezien het belang van het onderwerp heeft SHOP de mogelijkheid gecreëerd voor een extra scholing dit jaar. Op dinsdag 7 december organiseert SHOP een suïcide preventietraining voor haar POH’s-GGZ.

Deze scholing wordt verzorgd door Bert van Luyn in samenwerking met een actrice.

 Leerdoelen:

Tijdens deze eendaagse training zal de trainer belangrijke kennis en praktische vaardigheden aanreiken om volgens de multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag met suïcidale patiënten om te gaan.

Tijdens de interactieve sessies zullen onderstaande deelaspecten aan bod komen:

 

  • Uitzetten van een eerste interventielijn;
  • Opbouwen van een werkrelatie met suïcidale patiënten;
  • Concretiseren en doorvragen;
  • Beoordelen van risicofactoren;
  • Bepalen van de urgentie;
  • Opname-indicaties;
  • Samenwerking met ketenpartners;
  • Toepassing van het CASE interview schema in acute situaties.

 

4. SHOP komt met verbeterplannen gericht op GGZ problematiek in de huisartsenpraktijk.

De komende periode wil SHOP verbeterplannen aanbieden aan haar huisartsen wanneer het gaat om de GGZ problematiek in de huisartsenpraktijk. Te denken valt aan een project waarbij benzodiazepinen-gebruik door de POH-GGZ in kaart wordt gebracht en hiertoe gemotiveerde patiënten door hem of haar worden begeleid in de afbouw hiervan. Mocht u als huisarts of POH-GGZ suggesties of wensen hebben op dit gebied, dan horen we dit graag. U kunt uw ideeën laten weten via Sarah van den Bos (coördinator POH-GGZ), svandenbos@kringhaaglanden.nl.