SHOP nieuwsbrief maart 2017

 

  1. Nieuwe website SHOP

Het heeft de nodige voeten in aarde gehad, maar vol trots kunnen we onze nieuwe website presenteren. Alle documenten, nieuwsbrieven en overige relevante informatie met betrekking tot SHOP is vanaf heden te vinden op de nieuwe website (www.shop-pohggz.nl). Voor huisartsen en POH GGZ hebben we, in afgesloten gedeelten, de nodige aanvullende informatie verzameld. Wanneer u inlogt, rechtsboven in de website, heeft u toegang tot deze exclusieve content.

De website zoals we deze nu hebben ingericht is nadrukkelijk een startversie, we zullen de website voortdurend updaten en voorzien van nieuwe informatie. Wat dat betreft, mocht u zaken missen of ideeën hebben over hoe we de nieuwe website voor u nog interessanter kunnen maken, we zien graag uw suggesties tegemoet.

  

  1. Consultatie Parnassia Groep

SHOP heeft de afspraken met Parnassia met betrekking tot consultatie door een GZ psycholoog of een psychiater vernieuwd. Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt, onder andere met betrekking tot bereikbaarheid en financiële afhandeling. Via een consultatielijn kan uw POH GGZ contact leggen met een consultatiegever van Parnassia en een specifieke casus voorleggen. De POH GGZ registreert de consultatie daarna in VIPLive waarna SHOP aan de achterkant de financiële afhandeling met Parnassia en de zorgverzekeraars regelt.

Naast consultatie door Parnassia blijft uiteraard ook consultatie van andere, door SHOP gecontracteerde, consultatiegevers mogelijk. Kent u zelf een GZ psycholoog of psychiater die u als consultatiegever beschikbaar zou willen hebben? Als u het ons laat weten zullen we proberen ook deze consultatiegever voor u te contracteren zodat deze voor uw praktijk beschikbaar is.

  

  1. Tevredenheidonderzoek huisartsen SHOP

Dit jaar zal SHOP een tevredenheidonderzoek laten uitvoeren onder de bij SHOP aangesloten huisartsen. Alle bij de SHOP aangesloten huisartsen zal een digitale vragenlijst worden toegestuurd. Tevens zal een aantal (willekeurig geselecteerde) huisartsen uitgenodigd worden voor een interview, welke plaats kan vinden bij u op de praktijk. Het onderzoek zal door een onafhankelijke partij, Knights Connect, worden uitgevoerd.

Insteek van SHOP is in kaart te brengen hoe de waardering van aangesloten huisartsen is ten aanzien van de verschillende onderdelen van de huidige dienstverlening, maar ook wat gewenste ontwikkelrichtingen zijn voor de toekomst.

  

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Sarah van den Bos, coördinator POH-GGZ svandenbos@kringhaaglanden.nl of 06- 82 62 81 73