Nieuwsbrief SHOP maart 2016

 

1. SHOP nascholing februari jl.

Op 5 februari heeft een groot aantal POH's de eerste SHOP-nascholing van 2016 gevolgd. Dit onderwijs werd verzorgd door Marjon Buurmans, één van de GZ-psychologen van Psyzorg Hoflanden. Het doel van deze scholing was het vergroten van vaardigheid in het afnemen van een adequate intake, het stellen van een (werk) diagnose en het opstellen van een passend behandelplan. Tevens werd als doel gesteld de kennis te vergroten ten aanzien van wat men zelf kan behandelen als POH- GGZ en wanneer je moet doorverwijzen.

“Deze doelen zijn mooi bewerkstelligd door niet alleen te kijken naar de structuur en inhoud van een intake en behandelplan, maar ook te kijken naar de persoon van de intaker, jezelf dus, en de rol die je inneemt in het contact met de cliënt. Ben je de mededeelzame detective, of meer een vertrouwensfiguur, een coach of toch meer een docent? Meestal maak je gebruik van een mix aan stijlen. Dat is belangrijk om bewust van te zijn, want ook de intake is al een interventie op zich”, aldus Marjon Buurmans. Zelf maakt zij in haar gesprekken veel gebruik van metaforen, omdat cliënten de boodschap dan makkelijker onthouden. Tevens zijn kernkwadranten heel handig om een boodschap over te brengen: schrijf op wat je valkuil is, je allergie, je uitdaging hierbij en wat je kernkwaliteit is (meestal het tegenovergestelde van je allergie). Verder heeft het KOP model natuurlijk de revue gepasseerd en hebben we tot slot geoefend met een casus over angst, met name het letten op differentiaal diagnostiek”, aldus Amina El Hachioui, POH-GGZ van SHOP.

De inhoud van de scholing is voortgekomen uit de gesprekken die Annemarie de Koning (kaderhuisarts GGZ) heeft gevoerd met de POH's met wie zij meegelopen is tijdens hun spreekuur. 

 

2. Vertrek en opvolging Maarten Cox

Maarten Cox zal binnenkort ‘echt’ met pensioen gaan en zal zijn functie als Staffunctionaris medische zaken, per 31 juli 2016, bij SHOP neer leggen. Wij menen een zeer geschikte opvolgster te hebben gevonden in de persoon van Barbara de Doelder, praktiserend huisarts te Rijswijk. Zij zal per 1 april a.s. bij de SHOP in dienst treden, opdat de overdracht van Maarten naar Barbara gefaseerd kan plaatsvinden. Wij kijken uit naar een succesvolle voortzetting van onze prettige samenwerking als SHOP-team.