Nieuwsbrief SHOP juni 2017

 

 1. GET READY onderzoek

GET READY (Guided E-healTh for RElapse prevention in Anxiety and Depression) is een terugvalpreventieprogramma, ontwikkeld op basis van bestaande evidence-based interventie-strategieën, voor cliënten met (deels) herstelde angst- of depressieve stoornissen die vanuit de basis- of specialistische GGZ worden terugverwezen naar de huisarts en POH-GGZ.

Huisarts en POH-GGZ die graag aan dit onderzoek deel willen nemen, kunnen dit kenbaar maken door contact op te nemen met Sarah van den Bos, POH-GGZ Coördinator SHOP (per M: 06- 82 62 81 73 en/of E:svandenbos@kringhaaglanden.nl.

Achtergrond

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid (57%) van de mensen die hersteld is van een angst- of depressieve stoornis, binnen 4 jaar opnieuw een stoornis krijgt. Goede nazorg en terugvalpreventie zijn daarom erg belangrijk. De POH-GGZ en de huisarts kunnen hierin een belangrijke taak vervullen. De Vakgroep Psychiatrie van het VUmc/GGZ inGeest, Hogeschool Inholland en de VU Klinische Psychologie zijn daarom een onderzoek gestart met als doel terugvalpreventie te bevorderen.

Inhoud onderzoek

  • Patiënten die zijn ontslagen uit de basis- of specialistische GGZ worden benaderd door de POH-GGZ voor een gesprek. Dit gesprek dient als kennismaking en om eventuele deelname aan het onderzoek te bespreken.
  • De patiënt krijgt vervolgens toegang tot een website en app gericht op terugvalpreventie. Dit wordt door de onderzoekers aangeboden aan de patiënt. De website en app zijn ontwikkeld in samenwerking met (ex)patiënten.
  • De POH-GGZ maakt met elke patiënt afspraken over controleconsulten. Gemiddeld zal er één keer per 3 maanden een consult plaatsvinden. Tijdens dit consult coacht de POH-GGZ de patiënt in het omgaan met de fluctuatie in klachten en het gebruik van het terugvalpreventie programma.
  • De patiënt geeft gedurende minimaal 9 maanden elke week zijn stemming/angst een rapportcijfer. Indien blijkt dat de klachten toenemen bespreekt de patiënt met de POH-GGZ wat hij/zij kan doen om de klachten beheersbaar te houden.

Onderzoeksvragen:

1.          Is het terugvalpreventieprogramma goed toepasbaar in de praktijk van de huisarts en POH-GGZ?

2.         Biedt het terugvalpreventieprogramma patiënten de mogelijkheid om effectief in te grijpen bij een dreigende terugval van de stoornis?

 

2. GGZ scholing voor huisartsen en POH GGZ: van stress tot burn-out

Met regelmaat komen wij bij- en nascholingsactiviteiten tegen waar wij noch als SHOP noch als WDH bij betrokken zijn, maar waar we u toch graag op willen attenderen. Zo ook inzake  bovengenoemde scholing.

Over burn-out en overspannen zijn bestaat zowel bij patiënten als bij behandelaars veel terminologische verwarring. Wat bedoelen we nu eigenlijk met stress, overspannen zijn, surménage, neurasthenie en burn-out en wat is het verschil met depressief zijn of met chronische vermoeidheid?

Op donderdag 5 oktober 2017 krijgen huisartsen en POH-GGZ tijdens de Mark Two Academythemadag ‘van stress tot burn-out’ antwoord op cruciale vragen. Onder leiding van professor Witte Hoogendijk, psychiater in het Erasmus MC, gaan deelnemers grondig aan de slag met het snel groeiende medisch en maatschappelijk probleem burn-out.

Waarom is de ene persoon kwetsbaarder voor stress dan de andere? Is burn-out een gevolg van niet bestand zijn tegen werkdruk, of kunnen zulke klachten ook ontstaan door een stressvol privéleven? En hoe komt het dat sommige mensen, met hele drukke agenda’s, helemaal geen klachten krijgen? Zijn zij immuun voor stress?

Bijna belangrijker nog dan de vraag ‘hoe kom je eraan’ is de vraag ‘hoe kom je er vanaf’? Professor Hoogendijk en zijn docenten laten zien welke benadering het meeste effect heeft. Zo is het belangrijk om na te gaan hoe je de stressoren kunt elimineren en/of vervangen door activiteiten die juist energie geven. En het is zaak om de patiënt vanuit de huisartspraktijk te begeleiden bij het vinden en volhouden van een nieuw gezond leef-ritme, een gezonde balans tussen in- en ontspanning en een goede slaaphygiëne.

Voor meer informatie en inschrijven zie: http://marktwo.nl/cursusaanbod/van-stress-tot-burn-out/1156/ 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Sarah van den Bos, coördinator POH-GGZ svandenbos@kringhaaglanden.nl of 06- 82 62 81 73