Nieuwsbrief SHOP februari 2018    

  1. Deskundigheidsbevordering POH-GGZ SHOP 2018

Inmiddels is bekend hoe de scholingsmiddagen voor POH-GGZ er dit jaar uit zullen gaan zien.

Hier vindt u de digitale folder waarin de onderwerpen per scholingsmiddag staan beschreven.

 Maandag 12 februari a.s. vindt de eerste scholing van dit jaar plaats. Een groot aantal POH-GGZ SHOP heeft zich hier voor aangemeld. In deze scholing proberen we antwoord te geven op vragen van POH-GGZ over juridische of ethische kwesties binnen de huisartsenpraktijk. Hierbij kan gedacht worden aan de vraag; ‘wat noteer je wel of juist niet in het Huisartsen Informatie Systeem?’ Of ‘welke informatie stuur je mee wanneer je een patiënt door verwijst?’. Een andere vraag kan zijn: ‘Hoe en waar noteer je vermoedens van kindermishandeling?’

 

  1. Vacature POH-GGZ

SHOP is op zoek naar POH-GGZ die 4 tot 32 uur per week willen werken in de regio Haaglanden. Voor meer informatie klikt u hier.

 

  1. Directe link vanuit HIS naar VIP live

Sinds 1 december 2017 is er een directe link vanuit het HIS te maken met VIP live. Dit gebeurt middels een SSO (single sign on). Dit is een knop in uw HIS waardoor u vanuit uw HIS direct in het Parnassia Groep portaal komt. Op deze manier kan de POH-GGZ gemakkelijker zijn/ haar consultaties doen bij de Parnassia Groep (maar ook bij de andere consultatiegevers). Het portaal is gemaakt voor huisartsen en POH-GGZ om hen te voorzien van informatie over patiënten die zij verwezen hebben naar de Parnassia Groep. Ook kunt de behandelstatus volgen. Een huisarts kan bovendien nieuwe patiënten verwijzen naar de Parnassia Groep. Niet alle huisartsen hebben nog toestemming gegeven voor deze link. Mocht u dit alsnog willen of wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact zoeken met Calculus T 088 - 528 10 20 (optie 1).