Nieuwsbrief SHOP januari 2017

1. Handreiking Trimbos instituut: Psychische klachten en alcohol

Alcohol kan veel voorkomende psychische klachten zoals stress, relatieproblemen, depressieve gevoelens, angst en nervositeit veroorzaken, verergeren of in stand houden. Niettemin is alcohol geen geliefd gespreksonderwerp in de huisartsenzorg. Daarom ontwikkelde het Trimbos-instituut een handreiking om huisartsen en POH’s-GGZ te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van de rol van alcohol in psychische klachten. Deze handreiking is in samenwerking met een aantal POH’s-GGZ (waaronder Femke Sebrechts, POH-GGZ van SHOP) en een huisarts gemaakt. 

Via deze link https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2263 (gaarne invoegen onder woord ‘link’) kunt u de handreiking en een bureaukaart downloaden.

 

2. Preventietrainingen SHOP

SHOP biedt het komende half jaar vier preventietrainingen aan voor de patiënten van huisartsen die aan SHOP verbonden zijn. Voor alle trainingen geldt dat inschrijven via de POH-GGZ gaat.    Er zijn geen kosten voor de patiënten verbonden aan deze trainingen.

Op zoek naar zin:

Dit is een training  van 8 bijeenkomsten voor mensen vanaf 55 jaar. In de training worden de eigen bronnen van kracht weer opgespoord en de identiteit versterkt. Het doel van deze training is dat patiënten weer meer zelfvertrouwen krijgen, betekenis kunnen geven aan hun leven en minder somber zijn.

Wanneer:         dinsdagmiddag van 15:30 uur tot 17:00 uur, start 21 februari 2017

Waar:               Piet Vink buurtcentrum, Den Haag

Assertiviteit:

In deze training van 8 bijeenkomsten leren patiënten zich meer assertief te gedragen. Zij krijgen meer inzicht in het eigen gedragen. Hun gevoel van eigenwaarde wordt vergroot en zij leren dat het mogelijk is om invloed uit te oefenen op hun problemen en/of hun manier van denken.

Wanneer:         woensdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur, start 8 maart 2017

Waar:               Centrum Escampade, Den Haag

Minder stress:

Dit is een training van 4 bijeenkomsten voor patiënten die last hebben van (dreigende) spanningsklachten of somberheid door stress.

Wanneer:         dinsdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur, start 2 mei 2017

Waar:               Piet Vink buurtcentrum, Den Haag

Slapen doe je zo!:

Deze training is bedoeld om bestaande slapeloosheid te verminderen en chronische slapeloosheid te voorkomen. Deelnemers krijgen inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van hun slaap en zij leren controle uit te oefenen op de factoren die hun slaap negatief beïnvloeden.

Wanneer:         dinsdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur, start 6 juni 2017

Waar:               Piet Vink buurtcentrum, Den Haag

3Scholing POH-GGZ – januari 2017

In januari staan er twee door SHOP georganiseerde scholingen voor POH-GGZ op de agenda:

25 januari 2017:

Metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angststoornis door prof. dr. Colin van der Heiden

30 januari 2017:

ADHD bij (jong)volwassenen: signaleren, diagnostiek, behandeling en sociale kaart. Door Rob Olij, GZ-psycholoog en Annemarie de Koning, kaderhuisarts GGZ SHOP.

 

4WKKGZ

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) in werking getreden.

Deze wet beoogt de positie van de patiënt te versterken, het melden van incidenten door zorgmedewerkers te organiseren en een betere en snellere aanpak van klachten te bewerkstelligen.

SHOP is met betrekking tot de WKKGZ aangesloten bij een klachtenregeling en een Geschilleninstantie.  Wat betreft de klachtenregeling is SHOP aangesloten bij de regionale klachtenregeling KHH (onderdeel van de HKH). Daarnaast is SHOP aangesloten bij de landelijke geschilleninstantie van DOKh. SHOP voldoet hiermee aan hetgeen in het kader van de WKKGZ hierover is voorgeschreven.

Het is voor u als huisarts niet nodig om met betrekking tot bovenstaande zelf nog iets te regelen voor de POH-GGZ die vanuit SHOP voor uw praktijk werkzaam is.