Nieuwsbrief SHOP september 2018 

  1. Deskundigheidsbevordering POH-GGZ: SHOP-middag 1 oktober 2018: Burn-out

Op 1 oktober 2018 is er weer een SHOP-middag. Deze scholing staat in het teken van burn-out en wordt verzorgd door Lonneke Mechelse, GZ-psycholoog, Arbeid- en Organisatiepsycholoog en eigenaar van Peptalk Delft. 

Deze scholing zal gericht zijn op praktische interventies en tools voor de begeleiding van patiënten met overspannings-/burn-out problematiek. Aangezien de meeste POH's-GGZ inmiddels al aardig wat ervaring zullen hebben met patiënten met deze problematiek, zal het vooral een verdiepende scholing zijn met expliciet ruimte voor vragen vanuit de deelnemers. Elke POH-GGZ van SHOP kan zich bij Sarah van den Bos of via HAweb aanmelden voor deze scholing.  

  1. Nieuwe collega

Vanaf 1 september 2018 werkt Deborah Lo Fo Wong als POH-GGZ voor SHOP. Zij vervangt Samantha Quint tijdens haar zwangerschapsverlof bij huisarts Van Ek aan de Nieboerweg. We heten Deborah van harte welkom en wensen haar een prettige samenwerking met de huisarts en haar nieuwe collega’s. 

  1. Praktijkmanagement

SHOP zal ook praktijkmanagers in gaan zetten in de huisartsenpraktijk, vergelijkbaar met hoe we dit nu doen met de POH-GGZ. Een aantal huisartsen heeft al aangegeven hier interesse in te hebben. Mocht ook u hier interesse in hebben, dan komen we graag bij u langs voor een vrijblijvend en verkennend gesprek.

 

  1. AVG: verwerkersovereenkomst SHOP en Calculus Software

De afgelopen periode is SHOP in overleg geweest met Calculus Software met betrekking tot de in het kader van de AVG te sluiten verwerkersovereenkomst. Afgelopen maand is de verwerkersovereenkomst tussen SHOP en Calculus Software door beide partijen ondertekend.

 

Calculus Software verzorgt voor SHOP alle declaraties en verwerkt hiertoe persoonsgevoelige informatie. Conform de AVG is in dat kader noodzakelijk dat afspraken gemaakt worden over de wijze waarop dit gebeurt en deze in een zogenaamde verwerkersovereenkomst worden vastgelegd. In dit document zijn onder andere afspraken vastgelegd ten aanzien van het niveau van beveiliging van persoonsgegevens, incidentenmanagement en aansprakelijkheid.

  

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Sarah van den Bos, coördinator POH-GGZ svandenbos@kringhaaglanden.nl of 06- 82 62 81 73.