Nieuwsbrief SHOP december 2017   

  1. E-health

Nictiz en NIVEL hebben op 23 november jl. hun jaarlijkse inventarisatie van beschikbaarheid en gebruik van e-health gepubliceerd. Hieruit kwam o.a. naar voren dat landelijk POH’s-GGZ behoefte hebben aan beslis ondersteuning en onderzoek naar effecten van eMental Health. eMental Health is in 2017 door bijna alle POH’s-GGZ ingezet  bij een deel van hun patiënten. Hoewel POH’s-GGZ in het algemeen tevreden zijn over de inzet van eMental Health, zijn zij van mening dat het huidige aanbod niet voor iedere patiënt geschikt is. Zij geven onder andere aan dat het aanbod niet goed aansluit bij het opleidingsniveau, de culturele achtergrond of de digitale vaardigheden van patiënten. Daarnaast geven POH’s-GGZ aan behoefte te hebben aan beslisondersteuning en onderzoek naar de effecten van eMental Health. Een keuzehulp zou volgens hen helpen om te beslissen welke vorm van eMental Health bij wie is in te zetten. Hoewel een deel van de POH’s-GGZ aangeeft dat eMental Health is opgenomen in hun werkprocessen en dat zij ondersteuning krijgen bij het gebruik van eMental Health, lijken richtlijnen of een door de praktijk opgestelde visie in veel gevallen te ontbreken. Ook heerst nog vaak onduidelijkheid over de regels voor vergoeding. Het hele artikel leest u hier.

 

Binnen SHOP is de visie als het gaat om het inzetten van e-health in de behandeling wel degelijk helder voor de POH-GGZ. De Therapieland modules worden enkel ingezet wanneer deze van meerwaarde kunnen zijn voor de behandeling. Ook geldt dat de e-healthmodule altijd ‘blended’ wordt ingezet en dus in combinatie met de face-to-face gesprekken tussen patiënt en POH-GGZ. De POH-GGZ van SHOP kent de regels voor vergoeding.

Allen geven aan zeer positieve ervaringen te hebben met Therapieland. Dit werd al genoemd in de nieuwsbrief van oktober 2017. Therapieland koppelt periodiek terug hoe zowel POH-GGZ als patiënt de effectiviteit van de modules beoordelen.

 

  1. Fijne feestdagen

SHOP wenst u en jullie fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling! We kijken uit naar voortzetting van onze samenwerking in 2018 en verwachten er weer een mooi jaar van te maken. 

SHOP zal tussen Kerst en Oud & Nieuw bereikbaar zijn zoals u van ons gewend bent.