Nieuwsbrief SHOP april 2018 

1. Medicatieoverzicht patiënten Parnassiagroep inzichtelijk
Sinds 1 december 2017 is er een directe link vanuit het HIS te maken met VIP live. Dit gebeurt middels een SSO (single sign on). Dit is een knop in uw HIS waardoor u vanuit uw HIS direct in het Parnassia Groep portaal komt. Op deze manier kunt u of de POH-GGZ consultaties doen. Een huisarts kan bovendien via deze weg nieuwe patiënten verwijzen naar de Parnassia Groep en de behandelstatus van de verwezen patiënt blijven volgen. 

In de patiëntstatus in het Parnassia Groep portaal ziet u nu ook de medicatie van de patiënt. U ziet onder meer; welke medicijnen de patiënt krijgt, sinds wanneer, de dosering, de stofnaam, de stop- en einddatum van de voorgeschreven medicijnen. Handig als u andere medicatie voor wilt schrijven en/of als uw patiënt vragen heeft over bijwerkingen.

Niet alle huisartsen hebben nog toestemming gegeven voor deze link. Mocht u dit alsnog willen of wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact zoeken met Calculus T 088 - 528 10 20 (optie 1). 

2. Nieuwe collega’s
M.i.v. 1 april is Laura A’ Campo, psychologe, begonnen als POH-GGZ voor SHOP. Zij werkt 8 uur per week voor Huisartsenpraktijk Smid en 8 uur per week voor Huisartsenpraktijk Tuinenburg. Beide praktijken zijn gevestigd in Voorburg. We wensen Laura een prettige samenwerking met deze huisartsen en heten haar van harte welkom binnen SHOP! 

3. UZI pas
Alle POH-GGZ van SHOP zijn inmiddels in het bezit van een UZI pas. We attenderen alle huisartsen hierbij op de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarbij een UZI pas op naam nodig is om een verwerkingsregister bij te kunnen houden (een van de nieuwe verplichtingen in het kader van de AVG). Mocht u uw POH-GGZ nog niet gemandateerd hebben om met zijn of haar pas toegang te krijgen tot het HIS, doet u dit dan alstublieft voor 25 mei 2018. Vanaf deze datum is namelijk de AVG van toepassing.