Nieuwsbrief SHOP april 2017

 

 1. SHOP middag voor POH-GGZ in het verschiet

Op donderdag 11 mei a.s. vindt de tweede SHOP middag van dit jaar plaats voor POH-GGZ.

Het onderwerp van deze middag is; ‘levensfase gerelateerde problematiek’. Masé Sutterland (orthopedagoog, POH-GGZ en docent) komt scholing geven over rouw bij ouderen. Ze zal de POH-GGZ vooral handvatten geven voor in de praktijk, aan de hand van anekdotes uit haar werk.

Marjolijn de Kruif (psychiater bij PsyQ) en Marianne Schouten (verpleegkundig specialist bij PsyQ) komen vertellen over depressie rond de overgang, over peripartumdepressie en over PMS (premenstrueel syndroom). Ze zullen uitleg geven over de biologische achtergronden en over de klachten die vrouwen kunnen ervaren, maar vooral ook welke interventies er mogelijk zijn.

Wanneer:         donderdag 11 mei 2017 13:30 uur tot 17:00 uur

Waar:               President Kennedylaan 15- 1e etage te Den Haag

 

2. GGZ-nascholing voor huisartsen

Op dinsdag 20 juni a.s. vindt de tweede GGZ-nascholing voor huisartsen van dit jaar plaats met als onderwerp; ADHD. Sinds 2014 bestaat de NHG-standaard bij kinderen, die richtlijnen geeft voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen tot 18 jaar. In deze scholing komt aan bod op welke manier je de diagnostiek en/of behandeling op een goede manier in de huisartsenpraktijk kunt uitvoeren. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de begeleiding/ de niet medicamenteuze adviezen en de samenwerking met de POH-GGZ.

 

Wanneer:         dinsdag 20 juni 2017 17:30 uur tot 19:30 uur

Waar:               President Kennedylaan 15- 1e etage te Den Haag

Aanmelden:     hier

Accreditatie:     2 uur

Prijs:                 geen indien huisartsen bij SHOP zijn aangesloten, anders €80,-

 

3. Therapieland

Inmiddels maken POH-GGZ van SHOP ruim een half jaar gebruik van e-health via Therapieland. De ervaringen met Therapieland zijn over het algemeen erg positief.

Bij steeds meer patiënten wordt Therapieland ingezet. 75% van de patiënten die voor een e-health module is uitgenodigd door de POH-GGZ, heeft deze uitnodiging geaccepteerd. De vijf meest gebruikte modules zijn: 

  1. Overspanning & Burn-out
  2. Depressie- CGT
  3. Opkomen voor jezelf
  4. Piekeren
  5. Ontspanning

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Sarah van den Bos, coördinator POH-GGZ svandenbos@kringhaaglanden.nl of 06- 82 62 81 73