Nieuwsbrief SHOP september 2016

 

1. WDH GGZ-scholing Angststoornissen

Op 4 oktober 2016 organiseert de WDH weer een GGZ- nascholing voor huisartsen. Dit keer is het onderwerp ‘Angststoornissen’. 

Angststoornissen komen frequent voor, maar worden niet altijd als zodanig herkend in de huisartsenpraktijk. Dit komt vaak door de atypische presentatie waarbij angst niet genoemd wordt of centraal lijkt te staan. Daarnaast is vaak sprake van een co-morbide andere psychiatrische stoornis die het herkennen van de pathologische angst niet eenvoudiger maakt.

In deze scholing wordt dieper ingegaan (vanuit perspectief van de huisarts) op de verschillende angststoornissen, hoe deze te herkennen, behandelopties in de huisartsenpraktijk en verwijsmogelijkheden. Er is veel ruimte voor inbreng van casuïstiek. 

Deze scholing wordt gegeven door mevrouw J. Bueno de Mesquita, zij is werkzaam als psychiater bij Indigo Haaglanden, onderdeel van de Parnassia Groep. Aanmelden voor deze scholing kan hier (graag linkje inbouwen naar hkh pagina, aanmelden wdh).

 

2. Preventietraining ‘Minder Piekeren’

In november 2016 gaat een nieuw preventietraining van start. Het is een korte training gericht op minder piekeren. De training bestaat uit vier bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst van twee uur onder leiding van de SHOP preventiemedewerkster, Denies Poldervaart. Binnen de training leren de deelnemers anders denken, zodat piekeren niet meer hoeft. De deelnemers leren hoe het denken en het voelen sterk met elkaar verband staan. Ook leren zij een aantal basisvaardigheden om hun eigen gedachten te onderzoeken en deze zodanig te veranderen dat deze gedachten meer helpend zijn dan belemmerend.

Doelgroep  : Volwassen patiënten die last hebben van overmatig piekeren

Data          : 23 november, 30 november, 7 december, 14 december & een terugkombijeenkomst 21 december 2016

Tijdstip       : woensdagavond 19:00 uur-21:00 uur

Locatie       : Participatiecentrum Escampade, Escamplaan 61, 2547 GA Den Haag

Aanmelden kan via de POH GGZ in uw praktijk.

 

3. Terugkoppeling SHOP POH-GGZ nascholing

Op dinsdag 6 september jl. hebben de POH’s-GGZ van SHOP hun derde SHOP scholing van dit jaar gehad. Het onderwerp van deze scholing was ‘reageren op heftige emoties bij patiënten, gebruikmakend van basistechnieken uit de Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

De scholing werd verzorgd door Just Blom (psychotherapeut en docent aan de huisartsenopleiding in Leiden) en Annemarie de Koning (kaderhuisarts GGZ, SHOP).

Mentaliseren houdt in dat je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. De POH GGZ ziet regelmatig patiënten die door onveilige hechting, trauma of hoge arousal moeite hebben met mentaliseren, maar ook de POH-GGZ zelf is niet altijd in staat tot mentaliseren. Als een patiënt verbaal agressief wordt naar de POH-GGZ, is het waarschijnlijk niet gemakkelijk en misschien wel onmogelijk voor de hulpverlener om rustig te kunnen blijven nadenken en reageren. In deze scholing leerden POH’s herkennen wat kenmerken zijn van niet-mentaliseren en leerden zij technieken om om te gaan met de heftige emoties die kunnen ontstaan wanneer een patiënt niet goed meer kan mentaliseren. De POH’s-GGZ hebben in rollenspellen geoefend met de basistechnieken van de MBT.  Een reactie van de werkvloer:

 

“Twee weken geleden was er een scholing over mentaliseren. Just Blom  was de docent. De nadruk lag op het leren  mentaliseren in situaties waarin het gesprek lijkt te escaleren. Er zijn ook therapieën die helemaal werken met deze techniek, maar dat is niet voor de POH-GGZ bedoeld. Voor mij werd zichtbaar dat 'mentaliseren' ervoor kan zorgen dat de patiënt daadwerkelijk voelt dat je geïnteresseerd bent.

Je bent constant bezig om te achterhalen wat de ander voelt en dan probeer je hier woorden aan te geven. Je maakt veel ruimte voor de mogelijk heftige gevoelens. Door er woorden aan te geven en ze niet meteen te veroordelen ervaart de ander de werkelijke reden achter zijn emoties. Daardoor ontstaat er een gesprek. Aan de ene kant ontstaat er contactgroei omdat de patiënt vertrouwen omdat hij ziet dat jij met verschillende emoties om kan gaan. En aan de andere kant leert de patiënt om naar emoties te kijken, ze te duiden en er woorden aan te geven. En in te zien dat zijn emoties en gedrag ook effect hebben op de binnenwereld van een ander. Al met al vind ik het een waardevolle techniek!

 

Naast deze interessante inhoud hadden we ook een leuke middag omdat er zoveel collega's waren. Dat is belangrijk omdat we toch zo individueel werken. Nu konden we even sparren, kletsen en informatie uitwisselen. 

Op naar de volgende!”                                                                                          

 –Ivet Sevincsoy, POH-GGZ SHOP