Nieuwsbrief SHOP december 2016

 

1. Therapieland demo account voor huisartsen

Inmiddels zijn de meeste POH’s-GGZ gestart met Therapieland, de e-health aanbieder waarmee SHOP een contract heeft afgesloten. Wanneer huisartsen dit willen, dan kunnen zij een demo account krijgen waarbij ze Therapieland kunnen verkennen. Er is zowel een demo account waarin de huisarts kan zien wat de POH-GGZ kan doen als een demo account wat inzichtelijk maakt wat de patiënt ziet. Mocht u hier interesse voor hebben, neemt u dan contact op met Sarah van den Bos, svandenbos@kringhaaglanden.nl of 06- 82 62 81 73.

 

2. 360˚ feedback voor de POH-GGZ

Aangezien we het van groot belang vinden dat onze POH’s-GGZ zich kunnen blijven ontwikkelen, mede op basis van de feedback van de huisarts, introduceren we vanaf heden een 360˚ feedback formulier dat we graag willen gebruiken voor de functioneringsgesprekken. Elke POH-GGZ krijgt voorafgaand aan zijn of haar jaargesprek met SHOP het verzoek om dit formulier door een huisarts voor wie hij of zij werkt in te laten vullen. Tevens laat hij of zij dit formulier invullen door een collega POH-GGZ en vult hij of zij dit voor zichzelf in. De te geven feedback zal gaan over de zeven competenties die de LHV heeft vastgelegd in haar functie- en competentieprofiel POH-GGZ. De uitkomsten van de 360˚ feedback kunnen worden meegenomen in het jaargesprek tussen POH-GGZ en SHOP en in de afspraken die worden gemaakt over verdere ontwikkeling van deze POH-GGZ. We nodigen de huisartsen van harte uit om ook met de POH-GGZ in gesprek te gaan over de ingevulde gegevens. Dit versterkt de samenwerking tussen beiden en zorgt voor gelijke verwachtingen over en weer.

 

3. Nieuwe POH-GGZ gestart!

Per december verzorgt SHOP ook de inzet van POH-GGZ voor Akelei Huisartsenzorg. Mirjam van Renesse heeft na jaren werkervaring in de GGZ, als orthopedagoog generalist, gekozen voor het vak van POH-GGZ en is met veel enthousiasme gestart. We verwelkomen Mirjam van harte in ons team! 

 

4. Werkdagen Coördinator POH-GGZ

Met ingang van december 2016 zijn de werkdagen van Sarah van den Bos, coördinator POH-GGZ: maandag, donderdag en vrijdag.

 

Wij wensen u allen fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!