Nieuwsbrief SHOP augustus 2016

 

 1. E-health

De laatste jaren zijn er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor het gebruik van e-health in de huisartspraktijk. De afgelopen periode heeft SHOP een inventarisatie gedaan waarin verschillende aanbieders met elkaar zijn vergeleken. Doelstelling was om het gebruik van het e-health systeem dat SHOP momenteel gebruikt, zijnde het e-health warenhuis van New Health Collective, te evalueren en te vergelijken met de systemen van andere aanbieders. Voor SHOP is van belang dat een e-health systeem goed aansluit bij de specifieke wensen en behoeften van de huisartspraktijk, maar zeker ook gebruiksvriendelijk is voor zowel de behandelaar als de patiënt.

Na gedegen onderzoek heeft SHOP een weloverwogen keuze gemaakt om over te stappen naar het e-health systeem Therapieland (www.therapieland.nl). Met ingang van september zal het e-health systeem therapieland beschikbaar zijn voor alle bij SHOP aangesloten huisartsen en POH GGZ.

SHOP biedt haar POH’s-GGZ het gebruik van e-health aan. E-health vervangt de face-to-face gesprekken niet, maar kan hier een mooie aanvulling op zijn. We spreken dan van ‘blended care’. De tijd tussen behandelingen kan effectiever worden besteed. Door middel van e-health zijn patiënten beter voorbereid op gesprekken, wordt hun zelfredzaamheid vergroot en worden zij medeverantwoordelijk voor hun behandeltraject. De POH-GGZ kan zich volledig focussen op waar het in de therapie eigenlijk om gaat: het in gesprek gaan/zijn met de patiënt. Therapieland biedt een veelheid e-health modules aan, waaronder een aantal specifiek voor de kortdurende, generalistische manier van werken van de POH-GGZ.

Dit najaar zullen alle POH’s-GGZ van SHOP geschoold worden in het werken met de e-health modules van Therapieland en met het op de juiste manier invoegen van deze vorm van therapie in de reeds bestaande wijze van werken.

 

2. Nascholing POH-GGZ: Reageren op heftige emoties bij patiënten, gebruikmakend van basistechnieken uit de Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

Op 6 september a.s. vindt  alweer de derde SHOP nascholingsmiddag voor POH-GGZ van dit jaar plaats.. Just Blom (psychotherapeut en docent aan de huisartsenopleiding in Leiden) en Annemarie de Koning (kaderhuisarts GGZ van SHOP) zullen het onderwijs verzorgen. 

Mentaliseren houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. De POH-GGZ ziet regelmatig patiënten die door onveilige hechting, trauma of hoge arousal moeite hebben met mentaliseren. Maar ook een POH-GGZ zelf is niet altijd in staat om te mentaliseren. Als een patiënt verbaal agressief wordt naar een POH-GGZ, is het waarschijnlijk niet gemakkelijk en misschien wel onmogelijk voor de POH om rustig te kunnen blijven nadenken en reageren. In deze scholing leert de POH-GGZ te herkennen wat kenmerken zijn van niet-mentaliseren en leert hij/zij technieken om om te gaan met de heftige emoties die kunnen ontstaan wanneer een patiënt niet meer goed kan mentaliseren.

De scholing zal bestaan uit twee delen; een theoretisch deel en een praktisch deel. De docent zal in het theoretische deel uitleg geven over MBT en het verband met de hechtingstheorie. In het praktische deel gaan we in rollenspelen aan de slag met het oefenen van de basistechnieken van de MBT.  

 

3. Herinnering afscheid Maarten Cox

Per 1 augustus 2016 heeft Maarten Cox, staffunctionaris medische zaken, zijn taken volledig overgedragen aan Barbara de Doelder. U heeft allen een uitnodiging ontvangen voor zijn afscheid op donderdag 15 september van 17:00 uur tot 19:00 uur in Brasserie Berlage (President Kennedylaan 1 te Den Haag). Mocht u nog niet hebben laten weten of u aanwezig zult zijn, wilt u dit dan nog voor 1 september doen bij Sarah van den Bos, coördinator POH-GGZ: svandenbos@kringhaaglanden.nl.

 

4Nieuwe collega’s

De afgelopen periode zijn er weer drie nieuwe POH’s-GGZ gestart bij SHOP.

Annette Cazander, basispsycholoog, is één dag per week als POH-GGZ komen werken in gezondheidscentrum Ypenburg. Annette heeft veel ervaring op het gebied van relatietherapie. Deze specifieke ervaring werd in gezondheidscentrum Ypenburg gemist en wel nodig bevonden. SHOP is erg blij dat zij aan deze vraag invulling heeft kunnen geven. 

Miranda Oostdam, basispsycholoog, startte op 1 augustus als POH-GGZ in huisartsenpraktijk Zuiderpark.

Wij wensen onze nieuwe collega’s en nieuw aangesloten huisartsen een prettige samenwerking.

 

5. Assertiviteitstraining Escampade start 7 september: aanmelden kan nog!

In tegenstelling tot wat we in de nieuwsbrief van juni vermeldden, zal er in september helaas geen assertiviteitstraining in Ypenburg plaats vinden. Naast de assertiviteitstraining in Laakkwartier, zal er een tweede assertiviteitstraining in wijkcentrum Escampade plaats vinden. Er zijn nog vrije plekken. De POH-GGZ in uw praktijk, kan uw patiënt aanmelden.

De training start op woensdag 7 september en bestaat uit 8 bijeenkomsten op woensdagavond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Denies Poldervaart, preventiemedewerker SHOP, (DPoldervaart@kringhaaglanden.nl) of met Sarah van den Bos, coördinator POH-GGZ SHOP, (Svandenbos@kringhaaglanden.n).