Nieuwsbrief SHOP april 2016

 

1. Voorstellen Barbara de Doelder

De rol van de huisarts in de GGZ zorg is de afgelopen jaren groter geworden. SHOP heeft als doel huisartsen in hun taken te ondersteunen en zo de GGZ zorg goed te laten functioneren voor onze patiënten.

Ik wil de komende periode graag verder bouwen op het fundament dat Maarten Cox heeft gelegd. Met name de vraaggerichte ondersteuning 'van-voor-door huisartsen' is voor mij een sterke eigenschap van de werkwijze van SHOP, die ik graag voortzet.

De prioriteit op de korte termijn ligt voor mij bij het verder uitdiepen van de samenwerking met andere GGZ zorgverleners in de regio, de doorontwikkeling van consultatiemogelijkheden en de ontwikkeling van preventieprogramma's. Dit zie ik als de belangrijke en concrete uitdagingen voor de komende periode.

Daarnaast vind ik het belangrijk om samen met u te blijven nadenken hoe wij de GGZ zorg zo goed mogelijk kunnen inrichten voor onze patiënten. Welke plaats nemen wij in als huisartsen. Hoe is ons contact met onze POH-GGZ? Hoe verdelen we de taken? Hoe kunnen we landelijk optrekken?

Uitdagingen genoeg om me samen met jullie de aankomende jaren met energie en toewijding in vast te bijten. Ik heb er zin in!

 

2. SHOP nascholing POH-GGZ 25 april a.s.

Op maandag 25 april a.s.,vindt alweer de tweede SHOP nascholing voor POH-GGZ van 2016 plaats. Een groot aantal POH's-GGZ van SHOP heeft zich voor deze scholing aangemeld. Het onderwerp van deze middag is: patiënten met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking.

Tien tot vijftien procent van de Nederlandse bevolking heeft een verstandelijke beperking. De schatting is dat bij zo'n dertig procent van deze groep ook psychiatrische problematiek aanwezig is. Het is dan ook van belang dat de POH-GGZ voldoende in staat is om ook bij deze patiënten te komen tot een goede vraagverheldering, signalering, passende advisering en tot een goede doorverwijzing.

Deelnemers, POH's GGZ, weten aan het eind van de cursus:

- wat een verstandelijke beperking is en wat het betekent voor de patiënt   met psychische klachten;

- welke vragen zij kunnen stellen om een verstandelijke beperking te herkennen (signalering en screening);

- waar zij op kunnen letten bij het herkennen van diverse psychiatrische klachten en stoornissen bij deze groep patiënten;

- welke kortdurende interventies en advisering passend zijn voor deze patiëntengroep;

- wanneer doorverwijzing zinvol is en wat hiervoor de verwijsmogelijkheden in de regio zijn.

 

3. Start nieuwe POH's-GGZ

Op 1 april jl. zijn er 4 (!) nieuwe POH's-GGZ voor SHOP begonnen. Lenusya Isabella is psycholoog en werkt met ingang van 1 april voor vier huisartsenpraktijken in Den Haag en Rijswijk. Astrid Lenting is ook psycholoog en is deze maand gestart bij huisarts Lammers in Noorden. Maaike van Rijn, psycholoog, werkte al een aantal jaar bij huisartsen Wolters en   Vloemans maar wordt sinds 1 april via SHOP bij deze huisartsen ingezet. Sietske van der Knijff, psycholoog, werkt al enkele jaren bij huisartsen in Ypenburg,   maar doet dit nu ook vanuit een dienstverband met SHOP. Vorige maand al   startte Femke Sebrechts, SPH, als POH-GGZ voor SHOP.

We heten hen allen van harte welkom en hopen dat ook zij het naar hun zin zullen hebben in de huisartsenpraktijk en goede GGZ aan deze patiënten zullen bieden.