Nieuwsbrief SHOP juni 2016

 

1. Nieuw boek NHG: GGZ in de huisartsenpraktijk

Deze maand is er een nieuw boek uitgegeven dat een opvolger is van het boek protocollaire GGZ van het NHG (2014). Deze geheel nieuwe uitgave biedt de huisarts en POH-GGZ vele praktische handvatten voor hun samenwerking bij en organisatie van de huisartsgeneeskundige GGZ. Het boek vervangt de uitgave Protocollaire GGZ uit 2014. Psychische problematiek is het gevolg van uiteenlopende factoren en daarom is de focus op geprotocolleerde zorg losgelaten. Bovendien is de inhoud van het boek mede gebaseerd op recente publicaties, zoals het NHG-Standpunt GGZ, de Landelijke Samenwerkingsafspraken GGZ en de Module psychische klachten. En er zijn enkele geheel nieuwe hoofdstukken toegevoegd, te weten: Suïcidepreventie, Begeleiding van patiënten met ernstige psychische aandoeningen, E-health, Naastbetrokkenen, Problematisch alcoholgebruik, SOLK, Het culturele interview en Kindcheck. In dit boek vormt de aansluiting bij het persoonlijke verhaal van uw patiënt het startpunt van de zorg. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de patiënt; diens hulpvraag is hierbij leidend en niet een (DSM-)diagnose. Er wordt dus persoonsgericht gekeken naar de meest effectieve behandeling die mogelijk en passend is bij de aard en ernst van de problematiek. 

https://www.nhg.org/winkel/producten/ggz-de-huisartsenpraktijk-editie-2016

 

2. Save the date!: Afscheid Maarten Cox 15 september 2016

Maarten Cox zal per 1 augustus 2016 uit dienst treden bij SHOP. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We willen op donderdag 15 september 2016 op feestelijke wijze afscheid van Maarten nemen. Dit doen we tussen 17:00 uur en 19:00 uur in Brasserie Berlage, nabij het Museon in Den Haag. U ontvangt binnenkort een uitnodiging van SHOP, maar reserveer deze datum/tijd alstublieft alvast in uw agenda. 

 

3. Preventietrainingen SHOP najaar 2016

Dit najaar starten er weer twee preventietrainingen vanuit SHOP. Op woensdag 14 september start de assertiviteitstraining in Laakkwartier (in een ruimte van de Haagse Voetbal Vereniging). De training bestaat uit 8 bijeenkomsten op woensdagavond. Patiënten kunnen vanaf nu via de POH-GGZ voor deze training worden aangemeld. Ook zal in september eenzelfde training in Ypenburg plaatsvinden. Exacte data en locatie worden op een later moment vermeld. 

Doelen assertiviteitstraining:

  • Leren je meer assertief te gedragen
  • Vermeerderen van je inzicht in eigen gedrag
  • Vergroten van je gevoel van eigenwaarde
  • Leren dat het mogelijk is om invloed uit te oefenen op je problemen en/of je manier van denken.

Werkwijze:

De groep is een werkplaats waar je nieuw gedrag of nieuwe vaardigheden kunt oefenen. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten om generalisatie naar je eigen situatie te bevorderen.